BE 3: ELS ÉSSERS VIUS

ÍNDEX

1 Les funcions vitals
2 Característiques dels astres per la vida
3 Composició química dels éssers vius
4 Nivells d’organització de la matèria
5 La cèl·lula
6 La funció de nutrició
7 La funció de reproducció
8 La classificació dels éssers vius

 

3.1 LES FUNCIONS VITALS

Explorem – 60′

Abans de parlar sobre les funcions vitals i començar-les a descriure, farem una dinàmica per intentar trobar-les, destriant les característiques menys vitals d’aquelles més essencials.  Per fer-ho, caldrà que seguiu les instruccions de la dinàmica següent:

 

 

 • Poseu-vos en grups (6 grups en total)
 • Llegiu les targetes que us haurà donat el professor.  Del total de targetes, haureu de seleccionar-ne 5, les que considereu millors i que siguin compartides per tots els éssers vius.
 • Posem en comú els resultats i anotem-los a la llibreta

Sintetitzem – 15′

Un ésser viu és un ésser dinàmic capaç de realitzar les funcions vitals. Les funcions vitals les hem estudiat com la funció de relació, nutrició i reproducció en l’etapa de primària.

 • Nutrició. És la capacitat de captar matèria i energia de l’exterior per a créixer, desenvolupar-se i realitzar totes les altres funcions vitals.
 • Relació. És la capacitat de captar les variacions del medi extern, és a dir, captar estímuls i emetre respostes adequades.
 • Reproducció. És la capacitat de generar nous individus. Com la durada de la vida d’un organisme és limitada, sense la reproducció la vida s’hauria extingit.

Aquestes tres funcions vitals es veuen ampliades per una característica que en podem dir vital: tots els éssers vius estan formats per cèl·lules. Per altra banda, i gràcies a la teoria cel·lular, avui dia sabem que tot ésser viu prové d’un altre ésser viu.

Generalitzem – 10′

Observa la següent presentació per consolidar els continguts treballats (l’apartat d’homeòstasi no entra a la prova)

Avaluem – 10′

iconoRelacionar

 

3.2 CARACTERÍSTIQUES DELS ASTRES PER LA VIDA

Sintetitzem – 15′

El Sol. Una font d’energia inesgotable?

Ajuda’t de la següent presentació per prendre els apunts a la classe.

c269d-libreoffice_3-3-1_impress_icon

 

Avaluem – 10′

iconCOMPLETAR

3.3 LA COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ÉSSERS VIUS

Sintetitzem – 20′

Fes servir l’adjunt següent i resumeix els continguts, subratllant el més important.

text

Avaluem – 10′

iconoOLetras

3.4 ELS NIVELLS D’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA

Explorem – 15′

Sintetitzem – 30′

Els nivells de complexitat de la matèria viva. Per a facilitar l’estudi de la matèria viva es diferencien set nivells d’organització, que són:

Nivell atòmic:  Comprèn els àtoms

Nivell molecular:  Comprèn les molècules que són la unió de dos o més àtoms.

Nivell cel·lular. Compren les cèl·lules 

Nivell pluricel·lular:  Comprèn els teixits , els òrgans, els sistemes  i els aparells.

Nivell de població: Comprèn les poblacions és a dir els individus de la mateixa espècie que ocupen una mateixa àrea en un temps determinat. Per exemple la població de pardals que hi ha actualment en una determinada zona.

Nivell d’ecosistema: Comprèn els ecosistemes, és a dir el conjunt de poblacions que hi ha en una determinada zona i les relacions que s’estableixen entre elles i entre elles i el medi ambient.

Avaluem – 30′

 1. Enumera els diferents nivells d’organització de la matèria
 2. A partir de quin nivell d’organització podem parlar de vida?
 3. Realitza la següent activitat online(practica que hi ha límit de temps i hauràs de buscar la informació a altres fonts ja que hi ha noms que no hem treballat a classe).

3.5 LA CÈL·LULA

Explorem – 10′

Tots els organismes estem constituïts per cèl·lules i per això és tan important saber com són les cèl·lules i com funcionen. De fet, encara no se sap del tot com funcionen ni quins mecanismes fan servir per controlar elles mateixes quan toca fer una cosa i quan han de deixar de fer-la. Elles ho fan i això és suficient, excepte quan deixen de fer-ho bé i comencen les anomenades malalties degeneratives.  El món de les cèl·lules és un món apassionant, ple de misteris i en el que pràcticament cada any es fan grans descobriments. La cèl·lula és l’estructura viva més senzilla que es coneix, és a dir que és capaç de realitzar les tres funcions vitals. Consta de tres parts principals que són la membrana plasmàtica, el citoplasma amb els seus orgànuls i el nucli.

Sintetitzem – 60′

Fent servir el link i l’adjunt, resumeix els continguts de l’apartat amb l’ajuda del professor. Afegeix a la llibreta les imatges que t’haurem facilitat a classe.

Avaluem – 30′

Realitza les dues activitats online d’educaplay

mapa educaplya

mapa educaplya

 

 

En acabat posa’t amb prova amb els dos links següents:

Generalitzem i juguem – 30′

 

3.6 LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ

 

Nutrició autòtrofa. És la nutrició en la que es capta matèria inorgànica. Si per a això s’utilitza energia lluminosa es parla de fotosíntesi i si s’utilitza l’energia despresa en reaccions químiques es parla de quimiosíntesi. Són organismes fotosintètics les algues, les plantes i determinades bacteris. Són organismes quimiosintètics alguns pocs tipus de bacteris. En la fotosíntesi que fan les algues i les plantes es desprèn oxigen.

Nutrició heteròtrofa. És la nutrició en la que es capta matèria orgànica. En la naturalesa aquesta matèria sols la produeixen els éssers vius, per tan alimentar-se de matèria orgànica vol dir alimentar-se d’altres organismes, ja siguin vius o morts. En una primera etapa es produeix la digestió dels aliments fins arribar a unes molècules petites (nutrients) capaços d’entrar en les cèl·lules. Dintre d’elles, en uns orgànuls anomenats mitocondris, reaccionen amb l’oxigen (l’anomenada respiració cel·lular), alliberant l’energia que precisa l’ésser viu. La resta de les molècules de nutrients s’utilitzen per a crear reserves d’energia o per a generar estructures i així créixer. 

Avaluem – 10′

mapa educaplya

 

3.7 LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ

Sintetitzem – 15′

És la generació de nous individus. Hi ha dos tipus de reproducció, la reproducció asexual i la reproducció sexual.

La reproducció asexual. És aquella en la que els descendents són genèticament idèntics al progenitor, és a dir tenen la mateixa informació en el seu ADN. Un exemple de reproducció asexual és el d’una branca de gerani que es trenca i es planta en terra. Al cap d’un temps la branca genera arrels i es forma un nou gerani. En la reproducció asexual només hi ha un progenitor i un procés de multiplicació cel·lular en el qual les cèl·lules filles són idèntiques a la cèl·lula mare. Aquest tipus de divisió cel·lular es denomina mitosi.

Segons la forma de dividir-se la cèl·lula es distingeix la bipartició, la gemmació i l’esporulació.

 La reproducció sexual. És aquella en la que els descendents són genèticament diferents dels seus progenitors i diferent també entre els germans. Es realitza mitjançant cèl·lules especials anomenades cèl·lules sexuals que només tenen la meitat d’informació genètica i que és diferent a cada cèl·lula. Les cèl·lules sexuals s’originen mitjançant una divisió cel·lular especial anomenada meiosi. Hi ha dos tipus de cèl·lules sexuals: els gàmetes (espermatozoides i òvuls) i les espores sexuals.

Avaluem – 15′

 • Busca el significat dels termes següents bipartició, gemmació i esporulació. i anota-ho a la llibreta
 • Fes la següent activitat online (no anotis els resultats a la llibreta)

3.8 LA CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS

Sintetitzem – 30′

Fent servir el link següent (1rESO.BE4.Classificacio), resumeix els continguts de la unitat

 Avaluem – 30′

 1. Com podríem definir espècie biològica?  Anota-ho a la llibreta
 2. Com s’escriu el nom científic d’una espècie? Anota-ho a la llibreta
 3. Quin tipus de cèl·lules tenen els bacteris? Anota-ho a la llibreta
 4. Quin regne està format només per éssers unicel·lulars? Anota-ho a la llibreta
 5. Fes un esquema de la correspondència entre dominis i regnes i anota’l a la llibreta
 6. Realitza la següent activitat online. No cal que anotis els resultats a la llibreta
 7. Fes les següents activitats per preparar l’examen  1rESO.BE3.preparem examen

 

 • Activitats finals (online):  practica
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s