BE4 LA BIOTECNOLOGIA

ÍNDEX

1 Les mutacions

2 La biotecnologia i l’enginyeria genètica

3 Aplicacions de la biotecnologia

4 Avantatges i inconvenients de la biotecnologia

 

1 LES MUTACIONS

Sintetitzem – 30′

Per resumir els continguts de les mutacions, fes servir el link següent (no aprofundirem tant, només heu de copiar els tres tipus de mutacions – que estan en color vermell – i anotar-ne una breu definició)

Video cicle cel·lular

Per saber-ne més Anèmia falciforme

Llegiu la introducció (no cal fer les activitats)

 

2 BIOTECNOLOGIA I ENGINYERIA GENÈTICA

Sintetitzem

Resumeix els continguts de la biotecnologia i l’enginyeria genètica. Explica què és la biotecnologia i l’enginyeria genètica als apunts i fes l’activitat proposada.

Consolidem els conceptes treballats

3 APLICACIONS DE LA BIOTECNOLOGIA

Propostes de treballs.

CONDICIONS

 • Com a mínim una persona ha de fer cada proposta
 • Es poden repetir propostes
 • El treball és individual
 • Treball a ppt, prezi o similar.
 • Caldrà fer la presentació oralment i entregar el document
 • El treball, aquest cop, és individual
 1. La diabetis. Què és , com es regula la concentració de sucre en sang, acció de la insulina i el glucagó. La part més important és com es produeix la insulina (incloure una breu història) i la producció actual. Relaciona aquesta producció amb la biotecnologia (explica bé cada pas).
 2. L’ovella Dolly. Breu història de la clonació. Què és la clonació i què es necessita. Quin equip va clonar Dolly. Explicació del procés de clonació en l’ovella. Com va acabar?
 3. Quines són les principals aplicacions de l’enginyeria genètica? Breu història de l’enginyeria genètica (què és evolució en aquest camp). Enumerar i explicar les principals aplicacions de l’enginyeria genètica, acompanyat de material gràfic.
 4. Què és un organisme transgènic? Posa’n exemples. Quins són els casos més usuals d’organismes transgènics a Catalunya? Quins són els peròs i els contres de la transgènia?
 5. La bioremediació i la biodegradació. Què són i en què consisteixen? Qui les va descobrir? Posa’n 5 exemples i escull-ne un per explicar-lo a fons.

4 AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LA BIOTECNOLOGIA

Sintetitzem

Resumeix els continguts de la biotecnologia i l’enginyeria genètica a través dels links següents (Nota: ho corregirem a classe)

Vídeos per consolidar els continguts treballats (2016)

Vídeo 1

Vídeo 2

 

 

Anuncios