BE5: EVOLUCIÓ BIOLÒGICA

ÍNDEX

1 L’origen de la vida

2 Princials teories: models concrets

3 Les proves de l’evolució

4 Mecanismes evolutius

5 La formació d’una nova espècie

 

1 L’ORIGEN DE LA VIDA:  MODELS GENERALS

Explorem – 10′

 • L’origen de la vida va sorgir del no res?
 • Quines condicions es van requerir perquè aparegués la vida?

Sintetitzem – 45′

Fes servir l’adjunt que t’haurà donat el professor i resumeix els continguts principals del text. Ajuda’t de la graella següent.

Text de continguts

Graella per resumir

Presentació 4tESO.BE5.Tema1.1

Generalitzem – 15′

 

2. PRINCIPALS TEORIES:  MODELS CONCRETS

Sintetitzem – 30′

Resumeix els continguts de l’apartat fent servir l’adjunt següent 4tESO.BE5. catastrofisme

 

Avaluem – 15

 1. Fes la següent activitat online

 

Teoria de Lamarck o lamarckisme

El lamarckisme és la primera teoria evolutiva pròpiament dita, elaborada el s.XVIII pel francès Jean Baptiste Lamarck.  Aquesta teoria es base en 4 punts principals:

 1. Els éssers vius tenen una tendència innata al seu perfeccionament, que els permet adaptar-se als ambients més diversos.
 2. Llei de l’ús i desús dels òrgans.  Els canvis de l’ambient creen necessitats en els organismes, per adaptar-se a les noves condicions de vida.  Això origina un augment o una disminució en l’ús d’alguns òrgans, cosa que implica que es desenvolupin més o menys i que, consegüentment, experimentin una modificació de l’organisme.
 3. La funció crea l’òrgan:  Quan els canvis ambientals originen necessitats completament noves, poden sorgir, com a resposta, òrgans totalment nous.

La teoria de Lamarck és molt fàcil d’adaptar intuïtivament i ha exercit una gran influència en el pensament biològic, però s’ha comprovat que és errònia.  Tots els intents que s’han fet per demostrar l’herència dels caràcters adquirits (que és el punt cabdal de la teoria) han fracassat rotundament.

El darwinisme:  teoria de la selecció natural

Publicacions

Vegem una mica d’història de la seva persona.

Un cop introduïts breument en la història de Charles Darwin, esquematitzem els punts més importants de la teoria de la selecció natural:

 1. Els éssers vius, en condicions naturals, produeixen una descendència molt nombrosa.  Si sobrevisquessin tots, en poques generacions omplirien la Terra
 2. A la natura només prospera una minoria dels éssers vius nascuts.
 3. Qualsevol població està formada per individus amb petites diferències entre ells
 4. Sobreviuen els més aptes o els que estan més ben adaptats a l’ambient que els envolta. Els supervivents de la lluita per l’existència són els més competents alhora d’aconseguir l’aliment, aparellar-se…
 5. Els supervivents transmeten a la descendència els caràcter adaptatius favorables per un ambient determinat.

Quines van ser les crítiques principals al darwinisme ?

 1. Darwin no explicava com es generava la variabilitat en la població d’una determinada espècie
 2. Darwin no explicava com passaven els caràcters dels progenitors als seus descendents.

 

 • Posa’t a prova realitzant la següent activitat online (“parlem d’evolució 1 i 2”)


 

El neodarwinisme:  la teoria sintètica de l’evolució

A finals del s.XIX la teoria de la selecció natural va guanyar molts adeptes i es van multiplicar les teories i les hipòtesis sobre les causes de l’evolució.

L’alemany Weismann (1834-1914) va ser el biòleg més rellevant en aquesta etapa. Va estudiar medicina i biologia i va ser professor de zoologia durant més de cinquanta anys.  Els seus estudis van negar trencar definitivament amb  els esquemes del lamarckisme.

Per altra banda, a la primeria del s.XX, el botànic holandès Hugo de Vries (1848-1935) va proposar una nova teoria de l’evolució, el mutacionisme.  El seu fonament és l’existència de dos tipus de variacions en els organismes:

 1. Les modificacions:  que són canvis deguts a la relació dels individus amb el medi on viuen i es desenvolupen.  Aquestes variacions no es transmeten a la descendència.
 2. Les mutacions:  que són degudes a alteracions espontànies dels gens i que es transmeten a la descendència.  Les mutacions explicarien l’evolució de les espècies i l’aparició d’espècies noves.

 

L’any 1937, el naturalista Theodosius Dobzhansky (1900-1975) va publicar la Genètica i l’origen de les espècies, obra en què explica de forma entenedora el procés evolutiu, per mitjà d’una integració de la selecció natural darwinianan i de la genètica mendeliana.

Altres autors que han contribuït a la teoria sintètica de l’evolució:  el zoòleg Ernst Mayr, el paleontòleg Georges G.Simpson i el zoòleg Julian Huxley.

Punts bàsics de la teoria sintètica

 1. L’evolució es basa en la variabilitat de la descendència i la selecció natural
 2. Mutacions i recombinació = origen de variabilitat
 3. Evolucionen les poblacions que formen les espècies, no pas els individus
 4. Nova espècie = aïllament de les poblacions

Avaluem online – 15′

Activitat 1
Activitat 2

 

Teories actuals:  el gradualisme,  el saltacionisme i la sociobiologia

 • Gradualisme:   Darwin va proposar que l’evolució es produïa sense salts sobtats, gradualment. Acceptava les discontinuïtats en el registre fòssil degudes a un registre incomplet.  La interpretació neodarwinista o gradualisme defensa una evolució gradual i contínua en el temps, i treu importància als fenòmens catastrofistes en l’evolució.
 • Equilibri puntuat o saltacionisme: Els paleontòlegs americans Eldredge i Gould van desenvolupar aquesta teoria el 1970.  Proposen que les espècies viuen llargs períodes d’estabilitat que es veuen tallats abruptament per fases breus de canvis en les quals sorgeix un gran nombre de novetats evolutives.  Això explica el registre fòssil actual.  En aquest sentit la formació d’espècies noves no és deguda a la selecció natural.  En alguns casos han pogut produir-se  macromutacions que van donar lloc a l’origen dels grans grups. Gavin de Beer (1899 – 1972) va proposar el concepte d’evolució en mosaic, que estableix que el ritme de canvi de les diferents parts d’un organisme no és uniforme. Alguns caràcters es manifesten estables durant molt de temps, mentre que d’altres evolucionen gradualment.
 • La sociobiologia: El biòleg americà Eduward O. Wilson (1929) n’és el creador. Es basa en la creença que certs comportaments socials tenen una base genètica i que els processos evolutius afavoreixen aquelles condutes que milloren l’èxit reproductiu i la supervivència. És una translació dels principis evolucionistes a les característiques del comportament de les diferents espècies animals, inclòs l’ésser humà. Per tant, el comportament també es pot explicar per mitjà de la selecció natural. Tot i tenir fonament científic, ha rebut moltes crítiques per simplificar els comportaments humans.

 

Avaluem – 90′

 1. Quina és la diferència essencial entre modificacions i mutacions?
 2. Quins són els fonaments de la teoria sintètica de l’evolució?
 3. Què significa el terme macromutacions?
 4. Quina explicació donaria la sociobiologia a l’instint maternal?
 5. Llegeix l’adjunt següent i fes les activitats (4tESO.BE5.Evolucio biologica)
 6. Mirem el documental següent sobre Darwin i respon a les preguntes proposades en el qüestionari (4t ESO. documental darwin 1)

3 LES PROVES DE L’EVOLUCIÓ

Explorem – 30′

 

https://www.youtube.com/watch?v=59CQfANZhFA

 

En mp4:

 

Sintetitzem – 30′

Existeixen múltiples proves sobre l’evolució de les espècies.   Vegem les més importants en el següent enllaç.


 • Resumeix la pàgina web anterior als teus apunts

Avaluem – 60′

 1. Juguem amb l’evolució1 i juguem amb l’evolució 2
 2. Dóna resposta al següent qüestionari (preguntes evolucio)

 

4 MECANISMES EVOLUTIUS

 

Sintetitzem – 30′

4t ESO.BE5.mecanismes evolucio2

4t ESO.BE5.mecanismes evolucio

 

Avaluem – 30′

4tESO.BE5.preguntes generals evolució

5 LA FORMACIÓ D’UNA NOVA ESPÈCIE

Sintetitzem – 30′

https://www.emaze.com/@ACFIFCTR/4tesobe5evolucio

Generalitzem – 20′

 

PREPAREM L’EXAMEN  – ACTIVITATS FINALS

 1. Fes un esquema dels punts que entren a la prova. Ajuda’t si cal de la pàgina web
 2. Textos científics: Contesta les preguntes proposades de l’adjunt següent 4t ESO.Evolucio biologica.textos 1
 3. Realitza la col·lecció d’activitats d’educaplay

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s